WIJZIGING VAN HET BODEMRELIËF

WIJZIGING VAN HET BODEMRELIËF


Om het bodemreliëf met meer dan 40cm te mogen wijzigen, moet je een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit is bij voorbeeld van toepassing om een vijver aan te leggen.