TOPOGRAFISCHE OPMETING

TOPOGRAFISCHE OPMETING


Een topografische opmeting is een volledige opmeting van een bepaald perceel, die de volledige bestaande situatie weergeeft (wegen, omheiningen, beplanting, volumes, nutsbedrijven,…).
Het wordt driedimensioneel opgesteld (X, Y, Z).
Het verschaft architecten, landschapsarchitecten en studiebureaus alle nodige informatie om hun project goed uit te voeren.