STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING


De stedenbouwkundige vergunning vervangt de “verkavelingsvergunning”.

Dit is de procedure om een perceel binnen een woonzone op te delen.

Deze procedure vereist een grondige, globale en samenhangende studie, waarin vooral de essentiële vragen worden onderzocht die te maken hebben met de situering van het goed in zijn omgeving.