SCHATTINGEN

SCHATTINGEN


Een schatting betekent dat we in alle onpartijdigheid de waarde van een onroerende goed schatten.

Er kunnen verscheidene waarden geschat worden: de verkoopwaarde, de waarbij bij gedwongen verkoop, de heropbouwwaarde, de waarde in geval van onteigening,…

Een dergelijke schatting vereist zowel kennis als vaardigheid van de schatter.