AFPALINGENAFPALINGEN


Met het afpalingsplan gaan we in alle onpartijdigheid een of meerdere percelen afpalen.
In België is het kadaster immers geen grondregister : de kadastrale inschrijvingen gelden niet als bewijs voor perceelgrenzen.
Om een afpalingsplan op te stellen, moeten we in de eerste plaats het terrein en de omgeving opmeten om vervolgens de perceelgrenzen te bepalen in functie van wat we bij de opzoekingen in het kadaster hebben gevonden. Daarbij is het erg belangrijk dat elke buur tekent voor akkoord met de grenzen, om te zorgen dat het afpalingsplan tegensprekelijk is. De laatste stap in zo’n dossier is het plaatsen van de grenspaaltjes.