AANVRAAG TOT “STEDENBOUWKUNDIG ATTEST NR. 2” (SA2)

Aanvraag tot “Stedenbouwkundig Attest nr. 2” (SA2)


Een SA2 is een document waarmee de Administratie een officieel advies (en dus zekerheid) verleent over een voorontwerp of een schets die aangeeft welk soort werken u wil uitvoeren.
Met dit attest in handen beperkt u het risico dat u met een pand zit dat moeilijk bruikbaar of verkoopbaar is, indien de stedenbouwkundige vergunning zou worden geweigerd.